Atomkernens energi - radioaktivitet - Thomas Bülow Pedesk

Atomkernens energi - radioaktivitet

By Thomas Bülow Pedesk

  • Release Date: 2016-12-09
  • Genre: Physics

Description

“Atomkernens energi” har et naturvidenskabeligt og fysikfagligt fokus. I bogen arbejdes der med radioaktivitet, stråling og henfald, samt atomulykker og atombomben. Læseren præsenteres for forskellige aspekter af radioaktivitet, som alfa-, beta- og gammastråling, kernekort og henfaldsserier. Læseren får løbende viden om, hvad radioaktivitet er for noget,  hvordan den blev opdaget og til sidst at skulle arbejde med atombomben og Manhattanprojektet. 

I bogens opgaver er der lagt op til praktiske opgaver, hvor læseren selv indsamler data fra radioaktive kilder. Læseren kommer også til at lave forskellige multimedie-produktioner. 

“Atomkernens energi” er tiltænkt AVU-kursister på VUC, samt overbygningsklasserne i folkeskolen. Bogen kan også bruges i fysik C på HF.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Fysik/kemi
Færdigheds - og vidensmål:
Undersøgelser i naturfag
Partikler, bølger og stråling
Formidling
Ordkendskab
Kompetencemål:
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde
Eleven kan undersøge typer af stråling
Eleven har viden om stråling
Eleven kan undersøge resultatet af processer på atomart niveau
Eleven kan med modeller beskrive ioniserende stråling
Eleven har viden om repræsentationer af atomkerner og stråling
Eleven kan med kernekort beskrive ustabile atomkernens henfald, herunder med interaktive modeller
Eleven har viden om atomkerneprocesser
Eleven kan skelne mellem naturligt og menneskeskabt ioniserende stråling
Eleven har viden om ioniserende strålings vekselvirkning med organisk og uorganisk materiale
Eleven har viden om fissionsprocesser
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.

STX og hf
Fysik B
Kernestof:
Radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab D
Kernestof:
Radioaktivitet.