Bag vejrudsigten - meteorologi - Thomas Bülow Pedesk

Bag vejrudsigten - meteorologi

By Thomas Bülow Pedesk

  • Release Date: 2016-09-22
  • Genre: Science & Nature

Description

Bag vejrudsigten har et naturvidenskabeligt og geografifagligt fokus. I bogen arbejdes der med vejret, hvordan man aflæser vejret, og hvad vejret består af. Læseren præsenteres for forskellige aspekter af vejret, som høj- og lavtryk, vind og nedbør. Læseren får løbende viden om, hvordan man indsamler vejrdata. Til sidst skal læseren lave sin egen vejrudsigt. Derudover bliver læseren også præsenteret for forskellene på klima og vejr, og hvilken betydning klimazonerne har for vejret.

I bogens opgaver kommer læseren til at arbejde på forskellige måder. Der er praktiske opgaver, hvor læseren selv skal analysere en model af et høj- og lavtrykssystem. I andre opgaver kommer læseren til at lave forskellige multimedie-produktioner. Til sidst skal læseren lave præsentationer over forskellige vejrfænomener.

Bag vejrudsigten er tiltænkt AVU på VUC samt Grundskolen. Bogen kan også bruges i NF på HF.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Færdigheds - og vidensmål:
Undersøgelse i naturfag
Jordkloden og dens klima
Formidling
Ordkendskab.
Kompetencemål:
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.
Eleven har viden om indsamling og validering af data.
Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber.
Eleven har viden om vejr og vejrfænomener. 
Eleven har viden om klimazoner og plantebælter.

HF og HFE
Geografi C
Kernestof:
Vejrforhold og klima.

Naturvidenskabelig faggruppe
Kernestof:
Geografi - vejrforhold og klima.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab, niveau G
Kernestof:
Vejr og Klima.